Práca v TPA

Chcete vedieť, čo obnáša práca v našej spoločnosti?

Prečítajte si názory našich kolegov. 

  • Andrea - Bilančná účtovníčka
  • Bohuš - Manažér daňového oddelenia

Nezamestnanosť mládeže patrí k najhorším dôsledkom hospodárskej krízy v Európe. Dopadá na mladých ľudí a ich rodiny a má zásadné ekonomické a sociálne dôsledky pre budúcnosť nášho kontinentu. Riešenie tohto problému nemožno ponechať na verejnom sektore, úloha biznisu je nezastupiteľná, a to najmä pre zlepšenie šancí mladých ľudí na trhu práce.

TPA Slovensko je tiež členom Aliancie pre mladých