Baker Tilly International

Tu je niekoľko faktov a čísel. Predsa len sme daňoví poradcovia, audítori a podnikoví poradcovia ...

Poskytovanie zvučných rád vyžaduje silnú sieť:

TPA Group je nezávislým členom Baker Tilly Europe Alliance a preto sme schopní poskytnúť klientom celosvetovú sieť daňových poradcov, audítorov a konzultantov.

Vďaka našej aliancii so sieťou Baker Tilly International je 11 krajín združenia TPA Group perfektne prepojených na globálnej úrovni a sme tak schopní poskytovať vysokokvalitné služby vo všetkých hlavných obchodných centrách a regiónoch sveta.

Naši klienti ťažia z priamych komunikačných kanálov, priamych rozhodovacích štruktúr a majú prístup k špičkovým medzinárodným konzultantom disponujúcim výbornou znalosťou trhovej situácie v príslušnej krajine.

O Baker Tilly International

Na najdôležitejšom európskom trhu, v Nemecku, TPA veľmi úzko spolupracuje s vedúcim a veľmi úspešným členom Baker Tilly International, a to s renomovanou poradenskou spoločnosťou Baker Tilly, ktorá má v Nemecku 12 pobočiek a viac ako 1000 zamestnancov.

Sieť Baker Tilly International v súčasnosti pozostáva zo 126 nezávislých členov v 147 krajinách a zamestnáva 30.490 pracovníkov v 769 pobočkách, vďaka čomu patrí medzi top 10 globálnych poradenských sietí.

Baker Tilly Logo, baker tilly international, logo baker tilly, international tax advisory

 

Prečítajte si viac o sieti Baker Tilly International: