Ivan Paule

Audítor | Partner

  • Predseda TPA CEE/SEE-Board

Ivan Paule je držiteľom slovenskej audítorskej licencie, ako aj kvalifikácie ACCA (špičková  britská účtovnícka kvalifikácia). Ivan získava od roku 1995 odborné skúsenosti (12 rokov v "Big 4") v oblasti auditu, manažmentu rizík a Corporate Finance u zákazníkov pôsobiacich v rôznych oblastiach, medzi inými v energetike, obchode, výrobe, vývoji softvéru, IT služieb a nehnuteľností.

Ivan Paule sa špecializuje na služby auditu, transakcií a podpory, IFRS, interné kontroly a poradenstvo manažmentu stredne veľkých firiem.

 

Životopis Ivana Pauleho


+421 2 57 351 111