Výroba

VýrobaVýrobné spoločnosti tvoria základňu našich auditných klientov. Naši špecialisti sa zameriavajú na fungujúce kontrolné systémy, nákladové účtovníctvo vrátane kalkulácií.

Široká klientská základňa je predpokladom pre vykonávanie auditných testov s možnosťou porovnávacích štúdií.Daňoví špecialisti sú schopní poskytnúť poradenstvo pri zložitých otázkach výrobnej spoločnosti, vrátane DPH, medzinárodného zdaňovania, nákupu služieb a zahraničných dodávkach.Pre stredne veľkých a väčších klientov ponúkame podporu v oblasti risk manažmentu a interného auditu (poradenstvo a softvér).