TPA vydalo "Investovanie na Slovensku 2017"

27.02.2017

TPA vydalo štrukturovaný prehľad daňových systémov "Investing in ... 2017". Okrem "Investing in Slovakia 2016", ktoré obsahuje všetky dôležité zmeny vyplývajúce z daňovej reformy 2016/2017, TPA prináša aj prehľad daňových systémov Albánska, Bulharska, Českej republiky, Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rakúska, Rumunska, Slovinska a Srbska.

Súčasný hospodársky vývoj v krajinách strednej  a juhovýchodnej Európy vedie k pretrvávajúcim zmenám daňových systémov. Výsledkom sú viaceré daňové reformy, ktoré sú dôležité pre podniky a investorov.

11 daňových systémov. 11 krajín.

Každoročne TPA pripravuje prehľad najdôležitejších zmien daňových systémov 11 krajín strednej a juhovýchodnej Európy (Albánska, Bulharska, Českej republiky, Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rakúska, Rumunska, Slovinska a Srbska).

Brožúry ponúkame bezplatne v anglickom a nemeckom jazyku.

Objednať teraz ako PDF alebo v tlačenej forme