Ak správca dane bude dlho zadržiavať nadmerný odpočet, budete mať nárok na úrok

25. októbra 2016 | Čas čítania: 1 Min

Nárok na úrok z nadmerného odpočtu sa navrhuje priznať platiteľovi dane, ak trvanie daňovej kontroly bude viac ako šesť mesiacov odo dňa, kedy mal byť nadmerný odpočet vrátený. Výška úroku bude stanovená percentom (minimálne 1,5 %) zo sumy nadmerného odpočtu až do dňa jeho vrátenia.

nl_q3_2016_sk_1.pdf