Akčný plán pre rozvoj rodinných podnikov

| Čas čítania: 1 Min

Ministerstvo hospodárstva SR („MH SR“) predstavilo návrh akčného plánu pre rozvoj rodinných podnikov na Slovensku s cieľom vytvoriť priaznivejšie podmienky pre efektívny rozvoj rodinného podnikania prostredníctvom 10 navrhovaných opatrení.

V návrhu akčného plánu sa uvažuje aj o zmenách v daňovej oblasti. Prebiehajúcu generačnú výmenu (odovzdávanie rodinných firiem) by mohlo podporiť oslobodením príjmu z predaja majetku vo vlastníctve fyzickej osoby – podnikateľa na priamych rodinných príslušníkov. Administratívne zjednodušenie by mohlo priniesť ustanovenie výnimky z pravidiel transferového oceňovania vo vzťahu k tuzemským kontrolovaným transakciám medzi rodinnými príslušníkmi, prípadne na tuzemské kontrolované transakcie nízkej hodnoty (napr. do 10 000 EUR).

Navrhovaný akčný plán považuje odborná verejnosť za nedostatočný, najmä čo sa týka špecifikácie opatrení v daňovej oblasti rodinných podnikov, čo znemožňuje odhadnúť využiteľnosť návrhov v praxi. Tieto opatrenia sú predmetom odbornej diskusie a podľa MH SR môžu byť implementované buď v rámci komplexnejšieho zlepšenia daňového systému, alebo ako súčasť ďalších balíčkov na zníženie administratívnej záťaže.

 

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba