Bude „daň pri odchode“ zavedená aj na Slovensku?

6. júna 2017 | Čas čítania: 1 Min

V rámci boja proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam Rada EÚ navrhuje členským štátom zaviesť tzv. daň pri odchode (známa ako „exit tax“). Cieľom je zabezpečiť zdanenie kapitálových ziskov daňovníka, ktorý prevádza svoje aktíva alebo svoju daňovú rezidenciu do iného štátu, a to v tom štáte, v ktorom boli zisky vytvorené, hoci tieto ešte neboli v čase odchodu realizované.

nl_q2_2017_sk_0.pdf