13 nových opatrení pre platcov daní, podnikateľov a zamestnancov počas pandémie COVID-19 – odloženie priznania k dani z príjmu do konca júna 2020

19. marca 2020 | Čas čítania: 1 Min

 

Súčasní ministri financií a hospodárstva plánujú zaviesť 13 nových opatrení s cieľom pomôcť kompenzovať dopady koronavírusu na živnostníkov, firmy a zamestnancov. Opatrenia sú v súčasnosti vo fáze návrhu a budú podliehať mimoriadnemu schvaľovaciemu procesu. Očakáva sa, že implementácia týchto opatrení bude realizovaná budúcou vládou, ktorá bude vymenovaná v sobotu 21. marca. O konečných rozhodnutiach a ich právnych dopadoch Vás budeme bezodkladne informovať prostredníctvom špeciálneho vydania nášho newslettru.

Na zasadnutí vlády bolo dňa 18. marca 2020 ustanovené, že daňový nedoplatok, ktorým je nezaplatená sankcia prislúchajúca k dani z príjmov za oneskorené podanie daňového priznania k dani z príjmov alebo za oneskorené zaplatenie dane z príjmov, zaniká dňom 1.1. 2021. Nariadenie vlády sa vzťahuje na daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie uplynie najneskôr 31. marca, 30. apríla alebo 31. mája 2020, ak daňovník najneskôr 30. júna 2020 podá daňové priznanie a v tejto lehote daň zaplatí. Toto nariadenie bolo vládou Slovenskej republiky prijaté a je účinné jeho vyhlásením v Zbierke zákonov.

<< späť na staršie Newslettre  

Kontaktná osoba