Daň z motorových vozidiel od roku 2015

4. marca 2015 | Čas čítania: 1 Min

Na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy dane z motorových vozidiel sú ročné sadzby dane určené priamo v prílohe zákona o dani z motorových vozidiel.

 

Zákon zároveň zaviedol zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane, ktoré je odstupňované v závislosti od mesiaca prvej evidencie vozidla (vrátane tohto mesiaca), a to nasledovne:

 

V závislosti od dátumu prvej evidencie sa sadzba dane:

  • zníži o 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov;
  • zníži o 20 % počas ďalších nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov;
  • zníži o 15 % počas ďalších nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov;
  • nemení po uplynutí 108 kalendárnych mesiacov;
  • zvýši o 10 % po uplynutí 144 kalendárnych mesiacov;
  • zvýši o 20 % pre vozidlá staršie ako 156 kalendárnych mesiacov.

 

Zvýhodnené budú hybridné motorové vozidlá, hybridné elektrické vozidlá, motorové vozidlá s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG) alebo na vodíkový pohon – tu sa okrem vyššie uvedeného zníženia, ponechania ročnej sadzby dane alebo zvýšenia ročnej sadzby dane znižuje sadzba dane o 50 %. Okrem toho sa zavádza nulová sadzba dane pre vozidlá, ktoré sú poháňané výlučne elektrickou energiou.