Daň z motorových vozidiel – súhrn noviniek

7. decembra 2015 | Čas čítania: 1 Min

Pozitívne zmeny, ktoré so sebou prináša daň z motorových vozidiel, predstavujú hlavne:

  • zmena miestnej príslušnosti daňovníka podľa sídla spoločnosti (t.j. jeden daňovník bude mať už len jedného správcu dane) a
  • zavedenie jednotného čísla účtu, na ktorý budú daňovníci platiť daň z motorových vozidiel.

Zároveň sa zjednocujú sadzby dane z motorových vozidiel pre celé Slovensko.