Daň z motorových vozidiel

7. apríla 2020 | Čas čítania: 1 Min

Lehota na podanie daňového priznania a splatnosť dane

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za iné obdobie ako kalendárny rok (napr. daňovník sa zrušuje bez likvidácie, s likvidáciou, je v konkurze, ukončil podnikanie alebo prerušil podnikanie alebo zomrel), ktorého lehota na podanie
neuplynula pred začatím obdobia pandémie, resp. začala plynúť počas obdobia pandémie, sa podáva do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V tejto lehote je splatná aj samotná daň.

<< späť na staršie Newslettre  

 

Kontaktná osoba