Doručovanie písomností od orgánov verejnej moci od 1.1.2017

25. októbra 2016 | Čas čítania: 1 Min

Elektronická schránka bude každej obchodnej spoločnosti zapísanej do obchodného registra zriadená automaticky a bezodplatne. Pre spoločnosť bude sprístupnená na webovej stránke www.slovensko.sk.

Na to, aby sa štatutári spoločnosti vedeli prihlásiť na portál a vstúpiť do elektronickej schránky, potrebujú občiansky preukaz s elektronickým čipom a k nemu bezpečnostný osobný kód BOK (cudzinci doklad o pobyte s elektronickým čipom a BOK).

Elektronický spôsob komunikácie plne nahradí klasický spôsob doručovania dokumentov v listinnej podobe. Rozoznáva doručovanie dvoma spôsobmi a to buď klasicky, alebo do vlastných rúk.

nl_q3_2016_sk_3.pdf