E-faktúra

| Čas čítania: 2 Min

V najbližších dňoch sa očakáva začiatok medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona o faktúre a zasielaní údajov do systému e-faktúra. Nový zákon má zaviesť povinnosť priebežne zasielať štruktúrované údaje z vyhotovených a prijatých faktúr finančnej správe v reálnom čase. Účinnosť zákona je navrhovaná od roku 2023.

Cieľom tohto zákona je skoršie doručenie údajov o zdaniteľných príjmoch finančnej správe, ktorá následne bude môcť presnejšie a včasne vykonať daňovú kontrolu. Takýmto spôsobom sa vláda SR snaží zabrániť daňovým únikom v oblasti DPH a dane z príjmov.

Od 1.1.2023 má byť zavedená povinnosť pre všetkých podnikateľov (aj živnostníkov) zasielať údaje z faktúr finančnej správe, ak príjmy za nimi fakturované tovary a služby sú predmetom dane z príjmov alebo DPH. Všetky údaje budú musieť byť odoslané finančnej správe prostredníctvom systému e-faktúra ešte pred odoslaním faktúry odberateľovi. Rozsah zasielaných údajov sa môže v jednotlivých prípadoch líšiť, avšak vo všeobecnosti pôjde o údaje o dodávateľovi, odberateľovi, údaje o faktúre a údaje o zdaniteľnom obchode.

Odberatelia majú byť zase povinný oznámiť finančnej správe prijatie faktúry v prípade, ak si budú  uplatňovať právo na odpočítanie DPH alebo daňový výdavok na dani z príjmov. Táto povinnosť musí byť splnená pred uplatnením uvedeného práva.

<< späť na Newsletter  

 

Kontaktná osoba