e-Kasa – povinnosť byť online

19.12.2018

 

Ako sme Vás už informovali vo vydaní Newslettra č. 2/2018, finančná správa SR vytvorila projekt, ktorý spočíva v online napojení všetkých pokladníc na portál nazývaný e-Kasa. Ide v podstate o online pripojenie pokladníc na fiškálne moduly štátu.

Zámerom online pripojenia pokladníc má byť okamžitý prístup finančnej správy SR k uskutočneným transakciám, možnosť overenia pravosti pokladničných dokladov v reálnom čase a tým možnosť predchádzať daňovým podvodom a únikom a zvyšovať tak prísun finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu.

Táto inovácia prináša so sebou aj viacero benefitov pre podnikateľov a kupujúcich. Ide napríklad o vyhotovenie pokladničných dokladov v elektronickej forme, jednoduchšiu evidenciu dokladov pre účely zostavenia daňového priznania alebo kontrolného výkazu. Pokladnicou môže byť aj počítač, tablet alebo mobilný telefón, čo by sa malo odzrkadliť v znížení prevádzkových nákladov na servis pokladnice. Základnou podmienkou pre podnikateľov je mať pripojenie na internet. V prípade nedostupnosti internetového pripojenia je možnosť podania žiadosti o povolenie odkladu zasielania údajov do systému e-Kasa.

Povinnosť prejsť na používanie online registračnej pokladnice majú podnikatelia, ktorí predávajú tovar a poskytujú služby vymedzené zákonom, pričom prijímajú tržbu v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami. Zákon začne platiť od 1.1.2019, pričom napojenie prebehne v dvoch etapách. Prvá etapa sa uskutoční od 1.4.2019 a dotkne sa existujúcich elektronických registračných pokladní a podnikateľov, ktorým vznikne povinnosť evidovať tržbu v ERP prvý krát. Druhá etapa sa začne 1.7.2019, odkedy bude napojenie na systém e-Kasa povinné pre všetkých podnikateľov a prebehne celoplošne.

<< späť na Newsletter

Kontaktná osoba