Elektronické schránky – aktualizácia

23. januára 2017 | Čas čítania: 1 Min

Dňa 07. decembra 2016 bola schválená novela zákona č.305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci, v zmysle ktorej sa posunula lehota povinnosti pre právnické osoby komunikovať s orgánmi verejnej moci prostredníctvom elektronických schránok na 1.júla 2017. Uvedená zmena sa vzťahuje len na tie právnické osoby zapísané v obchodnom registri a o zapísané organizačné zložky, ktoré k 31. decembru 2016 nemajú aktivovanú elektronickú schránku, alebo ktorým bude zriadená elektronická schránka v období od 31. decembra 2016 do 20. júna 2017.