„Ako plánovať výrobný podnik či továreň?“

26

apríl 2018

Tlačiť
„Ako plánovať výrobný podnik či továreň?“

Praktický workshop: „Ako plánovať výrobný podnik či továreň?“

Praktické skúsenosti od prvej myšlienky až po úspešnú prevádzku.

Seminár je určený pre:

predstavenstvá, konateľov, technických manažérov, hlavných projektantov a pracovníkov s rozhodujúcou právomocou, ktorí

• chcú optimálne využiť jedinečnú šancu novostavby (plánovanie Greenfield),

• chcú prestavať alebo rozšíriť svoju existujúcu budovu (plánovanie Brownfield),

• chcú implementovať technológie zamerané na budúcnosť,

• chcú zefektívniť procesy, štruktúry a tímy v rámci infraštruktúry budovy.

Prínos

• Budovanie know-how už pred spustením projektu

• Praktické poznatky z plánovania podniku od expertov

• Možnosť zažiť skúsenosti iných hlavných projektantov v bezprostrednej blízkost

Poskytovanie informácií a prihlásenie

Prihlásenie: http://www.delta.at/sk/schauplatz-fabrikplanung/ 

alebo e-mailom na: office@delta-cz.com

Pozor: Obmedzený počet účastníkov!

Prednášky nemecky hovoriacich účastníkov budú, v prípade záujmu, tlmočené do slovenčiny pomocou simultánneho prekladu v slúchadlách.

Účastnícky poplatok

250 € bez DPH na osobu.

Poplatok zahŕňa: účasť na seminári, všetky podklady na školenie, obed a občerstvenie počas prestávok a na záver.

Bonus pri včasnej registrácii

Pri prihlásení sa do 12. 03. 2018 je účastnícky poplatok 190 € bez DPH. Za termín prihlásenia sa považuje termín prijatia platby.

Folder_Informačný leták_Workshop_Ako planovat výrobny podnik ci tovaren_SK