SEMINÁR : Nehmotný majetok z účtovného pohľadu

29

september 2022
online/Bratislava

Tlačiť

V spolupráci s vydavateľstvom Verlag Dashöfer pre Vás organizujeme online seminár.

Školenie je zamerané na problematiku nehmotného majetku. Získate potrebné poznatky z účtovania, odpisovania aj technického zhodnotenia nehmotného majetku. Odborníci z praxe Vám tiež ponúknu množstvo praktických príkladov.

Dátum: štvrtok 29. septembra

Čas: 8:30 – 15:00

Miesto: online / Bratislava

Lektori: Marian Čerňanský, Miroslava Kvočáková

Obsah: 

Dlhodobý nehmotný majetok z pohľadu účtovníctva

  • Aktivované náklady na vývoj
  • Softvér
  • Oceniteľné práva
  • Goodwill
  • Ostatný nehmotný majetok

Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku
Nehmotný majetok vs. náklady bežného obdobia
Technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Publikácie

Štúdia: Náklady na prácu v strednej a juhovýchodne…

Transferové oceňovanie v strednej a východnej Euró…

Správa o udržateľnosti 2022 – TPA Group

International Tax Survey- Baker Tilly Internationa…

Etický kódex TPA

TPA CBRE Real Estate Investment 2021

Renewable Energy

Investovanie v Čiernej Hore 2021

Granty na efektívne využívanie energií v CEE a SEE…

Úspešné vyslania zamestnancov