SIBAF fórum 2021

14

október 2021

Tlačiť

SIBAF fórum 2021

Registrácia TU

Anketa SIBAF® Award “Najlepšia poisťovňa roka” sa realizuje aj túto jeseň.

TPA Slovakia je opäť nielen partnerom, ale aj audítorom 13. ročníka renomovanej ankety

Hlasujte v ankete TU!

SIBAF® fórum 2021

Už 14. októbra sa uskutoční SIBAF® fórum 2021 – konferencia, ktorá sa aj tento rok koná ONLINE a je určená pre maklérov z oblasti poisťovníctva.

Témy a rečníci budú opäť z rozličných oblastí, spoločne sa pozrú na aktuálne problémy, ktoré sa týkajú poisťovacieho sektora. Program je určený najmä pre sprostredkovateľov poistenia, konateľov spoločností SFA, odborných garantov a pracovníkov poisťovní z rôznych odborných oddelení.

TPA Slovakia opäť vystupuje ako partner a audítor ankety SIBAF® Award “Najlepšia poisťovňa roka” . Okrem toho aj v tomto roku oceníme najlepšie bakalárske a diplomové práce študentov vysokých škôl na tému „Požiarna ochrana verzus elektromobily“.

Môžete sa tešiť na tieto aktuálne témy:

  • Riziká klimatických zmien a očakávané zmeny v regulácii poisťovní.

Členka Rady Slovenskej spoločnosti aktuárov, Mária Kamenárová, bude hovoriť o klimatických zmenách, ktoré boli identifikované ako jedny z TOP rizík ohrozujúcich poistný sektor v celosvetovom meradle, a teda poisťovacieho sektoru sa dotýkajú veľmi výrazne. V prezentácii sa oboznámite s problematikou klimatických zmien, analýzou rizík, novými reguláciami EÚ a ich možným dopadom na poisťovne.

 

2) Elektronizácia komunikácie s klientom s ohľadom na spotrebiteľské práva.

Roman Fusek, riaditeľ Odboru ochrany finančných sprostredkovateľov Národnej banky Slovenska, sa bude venovať téme dodržania spotrebiteľských práv v prípade, že poisťovne, sprostredkovatelia či aj klienti majú od okamihu uzavretia zmluvy až po prípadnú likvidáciu poistnej udalosti záujem výhradne o elektronickú komunikáciu. Môžete s klientom uzavrieť zmluvu elektronicky? Čo musíte dodržať? Je diskriminácia, ak klientovi neponúknete možnosť uzavrieť zmluvy v papierovej podobe? Viete, čo je trvanlivé médium a prečo je dôležité? Odpovede na toto všetko sa dozviete v prezentácii p. Fuseka.

 

3) Požiarna ochrana vs. elektromobily – študentské práce.

Značka SIBAF® sa dlhodobo snaží podporovať poisťovací segment aj udržiavaním vzťahov s potenciálnymi budúcimi kolegami. Aj preto sa na fóre už tradične prezentujú práce študentov náležitých univerzít, tentokrát na témy protipožiarnej bezpečnosti stavieb s ohľadom na elektromobily, elektromobility vo vzťahu k požiarnej bezpečnosti na Slovensku a príčin vzniku požiarov elektromobilov.

 

4) Judikáty, ktoré by mal poznať nielen sprostredkovateľ poistenia.

Výkonný riaditeľ Slovenskej kancelárie poisťovateľov, Imrich Fekete, prevedie témou rozličnými prípadovými štúdiami, čo pomôže pochopeniu množstva konkrétnych prípadov a postupov.

 

5) OFV SIBAF® – Vzdelávajte sa odborne a efektívne.

Ako posledný si vezme slovo spoluorganizátor SIBAF® podujatí, Martin Sinčák, ktorý predstaví novú možnosť povinného OFV vzdelávania v sektore poistenia a zaistenia stredného a vyššieho charakteru, ktoré je možné absolvovať so spoločnosťou EFIBA organizujúcou SIBAF® podujatia.

 

 

Kontaktná osoba
Publikácie

Štúdia: Náklady na prácu v strednej a juhovýchodne…

Transferové oceňovanie v strednej a východnej Euró…

Správa o udržateľnosti 2022 – TPA Group

International Tax Survey- Baker Tilly Internationa…

Etický kódex TPA

TPA CBRE Real Estate Investment 2021

Renewable Energy

Investovanie v Čiernej Hore 2021

Granty na efektívne využívanie energií v CEE a SEE…

Úspešné vyslania zamestnancov