Globálna dohoda o zdaňovaní právnických osôb

| Čas čítania: 2 Min

8.10.2021 schválilo 136 zo 140 krajín OECD globálnu dohodu, ktorá má zamedziť vyhýbaniu sa daňových povinností presunom ziskov spoločností do krajín s nízkym daňovým zaťažením.

Dohoda má zabezpečiť, aby veľké nadnárodné spoločnosti odvádzali dane v krajinách, v ktorých skutočne vykonávajú svoju podnikateľskú činnosť. Dohoda je postavená na dvoch pilieroch.

Prvý pilier sa týka zdanenia najväčších nadnárodných spoločností, ktoré dosahujú aspoň 10 % ziskovosť a ročný obrat nad 20 miliárd EUR (v roku 2030 môže hranica klesnúť na 10 miliárd). Tieto firmy budú musieť zdaniť 25 % zo zisku nad hranicou 10 % ziskovosti v krajinách, kde skutočne došlo k dosiahnutiu ich príjmov, t.j. v krajinách, kde predali produkty alebo poskytli služby.

Druhý pilier zavádza globálnu minimálnu sadzbu dane z príjmu právnických osôb stanovenú na úrovni 15 %. Minimálna daňová sadzba sa bude vzťahovať na nadnárodné spoločnosti s príjmami nad 750 miliónov EUR. V prípade, ak koncernové spoločnosti budú zdaňovať zisky v krajine s nižšou efektívnou sadzbou zdanenia ako 15 %, nadnárodné spoločnosti budú musieť doplatiť dodatočnú daň v krajine sídla materského subjektu.

Účinnosť dohody je navrhovaná od roku 2023 a je ešte potrebné ju pretaviť do právneho rámca. Hoci je časový rámec na implementáciu dohody do národnej legislatívy príliš krátky, motivácia všetkých dotknutých štátov na zavedenie týchto pravidiel je veľmi veľká.

 

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba