Implementácia Smernice ATAD do novely zákona o dani z príjmov

8. novembra 2017 | Čas čítania: 1 Min

Smernica ATAD má zabezpečiť, aby bola daň platená tam, kde sa vytvárajú zisky a hodnoty. Obsahuje záväzné opatrenia, ktoré musí Slovenská republika implementovať za účelom zamedzenia agresívneho daňového plánovania.

 

Cieľom tejto smernice je zároveň uľahčiť výmenu informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami pri identifikácii a sledovaní podozrivých transakcií.

 

nl_q3_2017_sk_final_13.pdf