Mimoriadne účtovné závierky v roku 2015

24. septembra 2015 | Čas čítania: 1 Min

Účtovné jednotky, ktoré sa podľa zákona platného do 31.12.2014 rozhodli, že sa nebudú považovať za mikro účtovné jednotky sa od 1.1.2015 považujú za malé účtovné jednotky. Zatriedenie účtovných jednotiek má vplyv na správny výber formulára (výkazu) účtovnej závierky. K dnešnému dňu existujú pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve dva formuláre, a to jeden pre mikro účtovné jednotky a druhý – spoločný pre malé a veľké účtovné jednotky. Vo formulári pre malé a veľké účtovné jednotky sa typ účtovnej jednotky pri závierkach k 31.12.2014 nevypĺňal, tento údaj je povinné uviesť prvý krát až v roku 2015 a teda je potrebné ho vyznačiť pri mimoriadnych účtovných závierkach zostavovaných k závierkovému dátumu z priebehu roka 2015.