Na čo sa pripraviť po BREXITe?

5. júna 2019 | Čas čítania: 2 Min

Európska komisia na žiadosť Spojeného kráľovstva Veľkej Británie (ďalej len „VB“) rozhodla o predĺžení vystúpenia VB z Európskej únie najneskôr do 31.10.2019. To znamená, že v prípade, ak dôjde k ratifikácii Dohody medzi EÚ a VB pred týmto dátumom, môže VB vystúpiť z EÚ aj skôr. Spoločnosti obchodujúce so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska čakajú po vystúpení tejto krajiny z EÚ viaceré významné zmeny týkajúce sa colnej oblasti, ale aj oblasti nepriamych a priamych daní.

V prípade, ak dôjde k vystúpeniu VB z EÚ bez dohody, VB sa bude považovať za územie tretieho štátu, a preto je potrebné sa pripraviť na tieto najvýraznejšie dôsledky:

  • zmena DPH režimu a colného režimu pri pohybe tovaru z VB do EÚ a naopak, povinnosť zaplatiť dovoznú DPH a clo;
  • vplyv na tovary, ktoré podliehajú spotrebným daniam;
  • zmena v pravidlách pri žiadosti o vrátenie zaplatenej DPH na Slovensku osobám z VB a naopak, pri žiadosti slovenských podnikateľov o vrátenie DPH zaplatenej vo VB;
  • daňovníci z VB budú zdaňovaní v súlade so zákonom o dani z príjmov ako daňovníci „tretieho štátu“ (samozrejme, bude potrebné brať do úvahy aj príslušnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia),
  • BREXIT nebude mať vplyv na platnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorenú medzi VB a Slovenskou republikou.

V súvislosti s BREXITom už Slovensko zapracovalo zmeny do zákonov v rôznych oblastiach, napr. do zákona o zdravotnom poistení, zákona o službách zamestnanosti, zákona o pobyte cudzincov.

Kontaktná osoba