Novela zákona o dani z pridanej hodnoty 2021 schválená parlamentom

11. decembra 2020 | Čas čítania: 2 Min

Národná rada SR schválila dňa 5.11.2020 novelu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, o ktorej sme podrobnejšie písali v predchádzajúcom vydaní nášho Newslettera. Nižšie uvádzame stručný prehľad zmien, ktoré novela zákona o DPH prináša:

 

  • redefinícia zásielkového predaja pojmom „predaj tovaru na diaľku“ a úprava miesta jeho dodania;
  • rozšírenie dobrovoľných osobitných úprav uplatňovania dane na služby poskytnuté zdaniteľnou osobou neusadenou v EÚ inej ako zdaniteľnej osobe usadenej v niektorom členskom štáte EÚ;
  • rozšírenie existujúcej dobrovoľnej osobitnej úpravy tzv. systému Mini One Stop Shop (MOSS), ktorý sa v súčasnosti vzťahuje len na digitálne služby aj na iné služby poskytnuté zdaniteľnou osobou neusadenou v EÚ iným ako zdaniteľným osobám usadeným v niektorom z členských štátov EÚ, ktorých miesto dodania sa nachádza v dotknutom členskom štáte spotreby;
  • rozšírenie existujúcej dobrovoľnej osobitnej úpravy MOSS pre digitálne služby, ktoré dodávajú zdaniteľné osoby usadené na území EÚ, ale neusadené v členskom štáte spotreby, aj na iné služby poskytované touto zdaniteľnou osobou, ako aj na predaj tovaru na diaľku v rámci EÚ a určité tuzemské dodania tovaru – rozšírenie systému na jednotné kontaktné miesto tzv. One Stop Shop (OSS);
  • nová dobrovoľná osobitná úprava (tzv. Import One Stop Shop – IOSS) pri predaji tovaru na diaľku, ktorý je dovážaný z tretej krajiny, ak jeho vlastná hodnota nepresahuje 150 eur a tento tovar nie je predmetom spotrebnej dane. Prostredníctvom tejto osobitnej úpravy si môžu zdaniteľné osoby plniť povinnosti spojené s podávaním daňového priznania a platenia dane len v jednom členskom štáte identifikácie;
  • zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze zásielok, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur;
  • zavedenie možnosti opravy základu dane, ak dodávateľ nedostal zaplatené a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou a zároveň povinnosť opravy základu dane pre odberateľa, ktorý za dodanie nezaplatil a uplatnil si odpočítanie dane.

 

Schválená novela zákona nadobúda účinnosť 1.1.2021, okrem ustanovení týkajúcich sa najmä predaja tovaru na diaľku, ktoré nadobúdajú účinnosť 1.7.2021.

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba