NRSR schválila zavedenie ročného zúčtovania sociálnych odvodov od roku 2022

19.12.2018

 

Ako sme Vás už informovali v predchádzajúcich vydaniach Newslettra, navrhovaná novela zákona o sociálnom poistení mala za cieľ zaviesť inštitút ročného zúčtovania sociálneho poistenia. Táto novela bola schválená s cieľom zamedziť odvodovú optimalizáciu subjektov, ktoré vykazovali vysoké odmeny v jednom mesiaci, a tak zo sumy prevyšujúcej maximálny mesačný vymeriavací základ už odvody neplatili. V dôsledku zavedenia tohto inštitútu sa očakáva spravodlivejšie odvodové zaťažene práce a rovnako aj vyššie príjmy štátu.

Ročné zúčtovanie sociálneho poistenia sa bude vzťahovať na zamestnanca, povinne nemocensky a dôchodkovo poistenú SZČO a na zamestnávateľa. Nebude sa vzťahovať na štát, na Sociálnu poisťovňu a na dobrovoľne poistené osoby. Zúčtovanie sa bude vykonávať z nemocenského a dôchodkového poistenia, povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, poistenia v nezamestnanosti a príspevkov do rezervného fondu solidarity. Úrazové a garančné poistenie nebude spadať pod ročné zúčtovanie.

Preddavky na sociálne poistenie sa začnú platiť od januára 2022 a  Sociálna poisťovňa vykoná prvýkrát ročné zúčtovanie za rok 2022 do 30.9.2023, prípadne do 31.10.2023 (ak platiteľ poistného bude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania).

<< späť na Newsletter

Kontaktná osoba