Opatrenia pri dovoze tovaru

27. marca 2020 | Čas čítania: 1 Min

Dovoz tovaru pre obeti živelnej pohromy

Charitatívna organizácia alebo dobročinná organizácia bude môcť doviezť tovar na podporu obetí živelnej pohromy s oslobodením od dovozného cla a dane z pridanej hodnoty. Schvaľovateľom takejto organizácie je Ministerstvo vnútra SR. Organizácia musí o oslobodenie požiadať a zároveň musí spĺňať jednu z nasledovných podmienok:

  • poskytovať zdravotnú starostlivosť, sociálnu pomoc alebo humanitárnu starostlivosť, alebo
  • podporovať verejnoprospešný účel, ktorým je plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou, alebo
  • vykonávať inú činnosť charitatívnej povahy alebo dobročinnej povahy.

<< späť na staršie Newslettre  

Kontaktná osoba