Štefan Pažický

  • Audit Direktor, Audítor

  • Člen Slovenskej komory audítorov

  • Lektor, odborný autor, rečník a školiteľ

Štefan Pažický sa špecializuje na služby auditu, podpory pri transakciách, IFRS a poradenstvo pre podniky v rôznych odvetviach, medzi inými vo výrobe, automobilovom priemysle, nehnuteľnostiach, informačných technológiách či obchode. Je držiteľom slovenskej audítorskej licencie, ako aj kvalifikácie ACCA (špičková britská účtovnícka kvalifikácia).

CV_Pažický_SK
Publikácie

Štúdia: Náklady na prácu v strednej a juhovýchodne…

Transferové oceňovanie v strednej a východnej Euró…

Správa o udržateľnosti 2022 – TPA Group

International Tax Survey- Baker Tilly Internationa…

Etický kódex TPA

TPA CBRE Real Estate Investment 2021

Renewable Energy

Investovanie v Čiernej Hore 2021

Granty na efektívne využívanie energií v CEE a SEE…

Úspešné vyslania zamestnancov