Podmienky pre oslobodenie 13. platu

13. marca 2019 | Čas čítania: 1 Min

O daňovo-odvodovom zvýhodnení 13. a 14. platov v zmysle novely zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. sme Vás už informovali vo vydaní newslettra 2/2018. S účinnosťou od 1.3.2019 sa zákonom č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti zákon o dani z príjmov mení. Konkrétna zmena sa dotkla práve problematiky 13. platov vyplácaných za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek.

Jednou z podmienok pre oslobodenie 13. platu od dane bolo, že tento 13. plat bude poskytnutý najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca. S účinnosťou od 1.3.2019 je postačujúce, ak 13. plat bude vyplatený vo výške 500 EUR od jedného zamestnávateľa. Táto podmienka pre oslobodenie 13. platu od dane z príjmov bude prvýkrát uplatnená na peňažné plnenie vyplatené v mesiaci jún 2019.

Ostatné podmienky pre účely oslobodenia zostávajú nezmenené.

<< späť na Newsletter

Kontaktná osoba