Podpora absolventov na trhu práce! Nestlé s partnermi zakladá Alianciu pre mladých na Slovensku.

| Čas čítania: 1 Min

Nezamestnanosť mladých zostáva i napriek zlepšeniu ekonomickej situácie v Európe vážnym problémom.

Podľa prieskumu Nestlé, realizovanom na vzorke 500 mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov, vnímajú tri štvrtiny opýtaných previazanosť štúdia a praxe ako nedostatočnú.

K riešeniu tohto a ďalších súvisiacich problémov sa rozhodli prispieť i samotní zamestnávatelia – nadnárodné korporácie i menšie firmy – pridaním sa k celoeurópskej Aliancii pre mladých (Alliance for Youth).

Spoločnosť Nestlé je iniciátorom tejto unikátnej Aliancie, ktorá sa šíri krajinami Európy. Na Slovensku sa k Aliancii pre mladých pridalo 19 partnerských firiem, ktoré sa zaviazali aktívne podieľať na osobitných programoch pre mladých a poskytovať im rady a pracovné skúsenosti. To všetko úplne bezplatne.

Partneri Aliancie do tohto úsilia zapoja svojich súčasných zamestnancov, ktorí sa stanú mentormi napr. v kariérnom poradenstve, alebo napríklad pri príprave na prijímací pohovor. V celej Európe sa v Aliancii spojilo viac ako 200 spoločností, ktoré sa spoločne zaviazali vytvoriť v nadchádzajúcich rokoch viac než 100 000 pracovných príležitostí pre mladých ľudí.

Spoločnosť Nestlé v Českej republike a na Slovensku v minulom roku poskytla mladým už takmer 330 príležitostí a v Európe ďalších takmer 8 000.