Podpora malého a stredného podnikania v oblasti dane z príjmov

13. marca 2019 | Čas čítania: 1 Min

V rámci Programového vyhlásenia vlády SR vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky predbežnú informáciu k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Cieľom právnej úpravy je podpora malých a stredných podnikov prostredníctvom zlepšenia legislatívnych a administratívnych podmienok.

Opatrenia by sa mali týkať predovšetkým nasledovných oblastí:

  • zjednodušenie výpočtu základe dane,
  • prenesenie povinnosti registrácie na daň z príjmov na správcu dane,
  • zjednodušenie výpočtu preddavkov na daň vrátane oznamovania ich výšky správcom dane,
  • prehodnotenie lehoty na podávanie daňových priznaní.

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je máj 2019.

<< späť na Newsletter

Kontaktná osoba