Podrobnejšie vykazovanie údajov v kontrolnom výkaze

24.09.2015