Povinné oznámenia bankového účtu

| Čas čítania: 1 Min

Ministerstvo financií SR opätovne zaviedlo povinné oznamovanie bankových účtov, a to pre všetkých platiteľov DPH. Pri registrácii je platiteľ povinný oznámiť všetky svoje tuzemské a zahraničné bankové účty, ktoré využíva na svoju podnikateľskú činnosť, ktorá je predmetom DPH na Slovensku. Platitelia, ktorí sa registrovali v minulosti, sú povinní finančnej správe oznámiť svoje bankové účty, ktoré používajú na svoju podnikateľskú činnosť, ktorá je predmetom DPH na Slovensku, do 30.11.2021.

Finančná správa následne vytvorí zoznam bankových účtov platiteľov DPH, ktorý zverejní na svojom webovom portáli. Tento zoznam bude pravidelne aktualizovať.

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba