Prehľad najdôležitejších zmien v dani z príjmov

15. októbra 2019 | Čas čítania: 1 Min

Ako sme Váš už informovali v predchádzajúcom Newslettri, NR SR schválila dňa 11.9.2019 v treťom čítaní vládny návrh novely zákona o dani z príjmov a dňa 18.9.2019 poslanecký návrh novely zákona o dani z príjmov.

Dovoľujeme si upozorniť, že touto novelou sú schválené nielen zmeny zákona s účinnosťou od 1.12.2019 a od 1.1.2020, ale aj zmeny zákona, ktorých účinnosť je posunutá až na rok 2021 resp. 2022; napríklad ustanovenia týkajúce sa mikrodaňovníkov budú účinné až od 1.1.2021. Niektoré zmeny zákona sa však uplatnia už pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019. Z tohto dôvodu je potrebné venovať náležitú pozornosť prechodným ustanoveniam schváleného zákona.

Nižšie sú uvedené najvýznamnejšie schválené zmeny v zdaňovaní právnických osôb ako aj v oblasti spoločných ustanovení: 

V oblasti dane z príjmov fyzických osôb ide najmä o nasledovné zmeny:

 

Kontaktná osoba