Prehľad najdôležitejších zmien v DPH

9. januára 2018 | Čas čítania: 1 Min

Ako sme Váš už informovali v predchádzajúcom newslettri, toto sú najvýznamnejšie schválené zmeny, ktoré so sebou prináša novela zákona o dani z pridanej hodnoty s účinnosťou od 1.1.2018:

  • zjednodušenie podmienok na uplatnenie trojstranného obchodu
  • zmeny týkajúce sa povinnosti zložiť zábezpeku pri registrácii
  • obmedzenie ručenia odberateľa za DPH z predchádzajúceho stupňa
  • zosúladenie vzniku daňovej povinnosti pri prepustení tovaru do colného režimu dočasné použitie
  • rozšírenie osobitného režimu zdaňovania prirážky pri predaji služieb cestovného ruchu
  • možnosť využitia daňového zástupcu aj pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, ktorý je určený na dodanie do iného členského štátu

Newsletter 4/2017 SK