Prehľad najdôležitejších zmien v správe daní

9. januára 2018 | Čas čítania: 1 Min

Ako sme Váš už informovali v predchádzajúcom newslettri, toto sú najvýznamnejšie schválené zmeny, ktoré so sebou prináša novela daňového poriadku s účinnosťou od 1.1.2018: 

  • úprava všeobecného pravidla proti zneužívaniu tzv. „obsah nad formou“
  • reforma inštitútu daňového tajomstva
  • zavedenie tzv. súhrnného protokolu pri daňovej kontrole
  • zavedenie indexu daňovej spoľahlivosti
  • nové zoznamy subjektov, ktoré budú zverejňované na stránke finančnej správy

Newsletter 4/2017 SK