Prerušenie odpisovania

4. marca 2015 | Čas čítania: 1 Min

Zákon vymedzuje ďalšie prípady, kedy je daňovník povinný prerušiť odpisovanie, a to:

 

  • v zdaňovacom období, v ktorom daňovník nevyužíval majetok na zabezpečenie zdaniteľných príjmov, okrem majetku poistného a rezervného charakteru nevyhnutného na zabezpečenie prevádzky hmotného majetku v používaní,
  • v prípade, že má daňovník počas dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov v dôsledku zmien zdaňovacích období (z kalendárneho roka na hospodársky rok a naopak) tri zdaňovacie obdobia. Daňovník je povinný prerušiť odpisy v zdaňovacom období, ktoré sa začína dňom v poradí druhej zmeny zdaňovacieho obdobia, a bude trvať až do toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom od poslednej zmeny zdaňovacieho obdobia uplynie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
tpa_horwath_newsletter_sk_q1_2015.pdf