Služby v oblasti nehnuteľností v CEE/SEE

360° finančné služby v oblasti nehnuteľností poskytované sieťou TPA Group

TPA Group je jednou z popredných poradenských spoločností v oblasti národných a medzinárodných fondov a investícií do nehnuteľností. Ponúkame odborné poradenstvo zamerané na transakcie spojené s nehnuteľnosťami v regióne strednej a juhovýchodnej Európy a s tým spojené otázky. Nehnuteľnosti sú jednou z našich kľúčových kompetencií. 4,3 miliárd eur je hodnota transakcií realít, v rámci ktorých sme v roku 2014 úspešne poskytli poradenstvo.

Ponúkame podporu v

  • real estate development,
  • akvizíciách,
  • manažmente,
  • štrukturálizácií,
  • predaji a
  • compliance.

 

Publikácie

Úspešné vyslania zamestnancov

Investovanie na Slovensku 2020