Reforma inštitútu daňového tajomstva a ďalšie zmeny v oblasti správy daní

8. novembra 2017 | Čas čítania: 1 Min

Zavedenie tzv. „Indexu daňovej spoľahlivosti“ – ide o hodnotenie spoľahlivosti daňového subjektu, ktoré mu umožní využívať osobitné daňové režimy (výhody v rámci zákonných povinností pre daňové subjekty s najvyššou spoľahlivosťou)

  • V rámci boja proti daňovým únikom a reformy daňového tajomstva bude Finančné riaditeľstvo SR štvrťročne zverejňovať zoznam daňových subjektov s výškou ich vyrubenej dane z príjmov právnických osôb vrátane dodatočne vyrubenej dane alebo daňovej straty a zoznam daňových subjektov s výškou ich uplatneného nadmerného odpočtu alebo dodatočne uplatneného nadmerného odpočtu.
  • Reforma inštitútu daňového tajomstva – za daňové tajomstvo sa napríklad nebude považovať informácia, či a u konkrétneho subjektu prebiehala alebo prebieha daňová kontrola alebo daňové exekučné konanie, zverejnenie dátumu registrácie pre DPH alebo spotrebné dane, prípadne druh registrácie.
  • Zníženie ceny za vypracovanie záväzného stanoviska na polovicu
nl_q3_2017_sk_final_22.pdf