Rekreačné poukazy pre zamestnancov

19.12.2018

 

V súvislosti s novelou zákona o podpore cestovného ruchu a zároveň Zákonníka práce sa zavádza povinnosť zamestnávateľov prispieť na rekreáciu zamestnancov na území SR. Nástrojom na zabezpečenie tejto povinnosti je osobitný platobný prostriedok, tzv. rekreačný poukaz.

Rekreačný poukaz má slúžiť k rekreácii zamestnancov u tých zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov, pokiaľ zamestnanec, ktorý žiada o rekreáciu, má nepretržitý pracovný pomer u zamestnávateľa najmenej 24 mesiacov. Zamestnávateľ je na základe žiadosti zamestnanca povinný uhradiť 55 % oprávnených nákladov (max. 275 EUR za kalendárny rok). V prípade zamestnanca, ktorý má kratší pracovný čas, sa maximálna suma príspevku pomerne kráti.

<< späť na Newsletter

Kontaktná osoba