Riešenia transferového oceňovania v krajinách strednej a juhovýchodnej Európy

| Čas čítania: 2 Min

Dňa 3. decembra 2015 usporiadala TPA Horwath v spolupráci s Headquarters Austria seminár na tému „Transferové oceňovanie pre riaditeľstvá v Rakúsku.“

Akčný plán BEPS

Akčný plán BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) prináša množstvo nových pravidiel, najmä pokiaľ ide o transferové oceňovanie: povinná dokumentácia o transferovom oceňovaní, nové pravidlá týkajúce sa poplatkov za služby, de facto zrušenie dohôd o nákladových príspevkoch a zvýšené zameranie sa na dopad nehmotného majetku. To sú témy, o ktorých teraz diskutujú daňovníci na celom svete.

Experti v oblasti transferového oceňovania z východnej Európy

Počas semináru TPA Horwath predstavila súčasné prípady z perspektívy riaditeľstiev. Matthias Petutschnig, odborný asistent na Viedenskej ekonomickej a obchodnej univerzite, moderoval panelovú diskusiu. Diskusia medzi odborníkmi na transferové oceňovanie z TPA Horwath Rakúsko, Česká republika, Poľsko, Rumunsko, Srbsko a Slovensko, poskytla multilaterálny pohľad na témy ako: dokumentácia transferového oceňovania, skupinové servisné poplatky a nehmotný majetok a tvorba hodnoty. Účastníkmi panelovej diskusie boli naši miestni experti z pobočiek TPA Horwath:

  • Jan Soška, TPA Horwath Česká republika

  • Remigiusz Fijak, TPA Horwath Poľsko

  • Daniela Zar, TPA Horwath Rumunsko

  • Ivana Rotim, TPA Horwath Srbsko

  • Juraj Tobak, TPA Horwath Slovensko

 Prehľad súčasných noriem v Rakúsku a v krajinách strednej a juhovýchodnej Európy

Zároveň bol poskytnutý prehľad súčasného štandardu v Rakúsku a krajinách strednej a juhovýchodnej Európy, boli identifikované oblasti konfliktu a rozoberal sa už viditeľný vplyv BEPS v daňových auditoch.

Ústrednou témou bolo aj to, ktoré krajiny sú prvotnými osvojiteľmi pravidiel BEPS. Tento seminár poskytol svojim návštevníkom ucelené informácie a zároveň poskytol schopnosť orientovať sa v súčasnom rámci transferového oceňovania.