Rozšírenie okruhu elektronicky komunikujúcich subjektov

9. januára 2018 | Čas čítania: 1 Min

Novelou daňového poriadku sa s účinnosťou od 1.1.2018 rozširuje okruh povinne elektronicky komunikujúcich subjektov o právnické osoby zapísané v obchodnom registri a ich zástupcov a od 1.7.2018 o fyzické osoby – podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov a ich zástupcov.

Newsletter 4/2017 SK