Audit Trainee (Košice)

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

 • participácia na auditných zákazkách,
 • analýza účtovných a kontrolných systémov klientov,
 • overenie účtovnej závierky podľa slovenských predpisov a IFRS,
 • vykonávanie štandardných audítorských testov,
 • participácia na zákazkách Due Diligence, Transfer Pricingu a poradenských zákazkách; 
 • administratívna agenda spojená s chodom Košickej kancelárie, 
 • prijatá a odoslaná korešpondencia, 
 • objednávky

Požiadavky na zamestnanca

Požadovaný profil kandidáta

 • študent VŠ ekonomického smeru (3.-4. ročník)
 • znalosť anglického a nemeckého jazyka slovom aj písmom
 • znalosti PC na užívateľskej úrovni
 • logické myslenie
 • tímová práca
 • výborné komunikačné schopnosti

Na spracovanie Vašich osobných údajov v rámci výberového procesu, prosíme o zaslanie nasledovného Súhlasu na spracovanie údajov.

Uchádzať sa