Širšie používanie reálnej hodnoty pri oceňovaní majetku a záväzkov

25. októbra 2016 | Čas čítania: 1 Min

Reálna hodnota sa po novom môže zisťovať, okrem z doteraz známej trhovej ceny a z posudku znalca, aj z hodnoty zistenej oceňovacím modelom, pričom použitie tohto oceňovacieho modelu značne rozširuje možnosti získavania tejto reálnej hodnoty a dodáva analýzam vyššiu flexibilitu pri získavaní reálnej hodnoty, čo môže viesť k úspornosti nákladov v porovnaní s tým, keď sa reálna hodnota získava posudkom znalca. Môže to byť výhodné napr. pri podnikových kombináciách, pričom môže dôjsť aj k úspore času pri získavaní reálnej hodnoty majetku a záväzkov zanikajúcich spoločností.

Zákon umožňuje pri oceňovacích modeloch vychádzať z trhového, výdavkového a príjmového prístupu, čím dáva priestor na rôzne kombinácie.

 

nl_q3_2016_sk_8.pdf