Ustanovenia o ochrane údajov (Kariéra)

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v mojom životopise a súvisiacej dokumentácii spoločnosťami TPA AUDIT, s.r.o. so sídlo Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava zapísaná v OR Okresného súdu Ba I., Oddiel: Sro, vložka č. 43738/B.; IČO: 36 714 879, IČ DPH: SK2022294131; TPA TAX, k. s. so sídlom Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava, zapísaná v OR Okresného súdu Ba I., Oddiel: Sr, vložka č. 293/B, IČO: 35 685 115, IČ DPH: SK2020308565; a to pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie pri obsadzovaní voľných pracovných miest uvedených spoločností. Tento súhlas je daný na dobu neurčitú a je ho možno kedykoľvek písomne bez udania dôvodu odvolať.