Služby zamestnanosti

27. marca 2020 | Čas čítania: 1 Min

Podpora zamestnanosti a pracovných miest

Projekty na podporu udržania pracovných miest, pilotné projekty na overenie nových aktívnych opatrení na trhu práce, pilotné projekty alebo pilotné programy na podporu rozvoja regionálnej alebo miestnej zamestnanosti, ktoré schvaľuje ministerstvo.

Lehota na preukázanie splnenia povinnosti plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za predchádzajúci kalendárny rok sa predlžuje do 30.6.2020.

Lehota na predloženie správy o svojej činnosti ústrediu práce pre právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť sprostredkovania zamestnania, agentúry dočasného zamestnávania, sa predlžuje do 30.6.2020.

<< späť na staršie Newslettre  

Kontaktná osoba