SOCIÁLNE POISTENIE

28. apríla 2020 | Čas čítania: 1 Min

Odvody na sociálne poistenie za zamestnávateľa a povinne nemocensky a dôchodkovo poistenú SZČO

Zamestnávateľ, povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO nie sú povinní zaplatiť poistné za apríl 2020, ak v apríli 2020 mali uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia príslušného orgánu najmenej na 15 dní. Vláda SR bude môcť nariadením vlády ustanoviť aj iné obdobie, za ktoré nebude povinnosť zaplatiť poistné.

Uzatvorenie prevádzky preukáže subjekt čestným vyhlásením, ktoré predloží Sociálnej poisťovni najneskôr do 8. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý nie je povinný zaplatiť poistné.

Zamestnávateľ a SZČO sú naďalej povinní uhradiť odvody za svojich zamestnancov.

<< späť na Newsletter