Späť k Face to Face!

| Čas čítania: 1 Min

Ale samozrejme so špeciálnymi hygienickými opatreniami.

V súlade so súčasným zmierňovaním opatrení zo strany slovenskej vlády prejde časť tímu TPA z režimu práce z domu a vráti sa do svojich dvoch kancelárií v Bratislave a v Košiciach. Budú dodržiavať potrebné hygienické požiadavky, bezpečnostné opatrenia a plán dochádzky, na ktorom spoločne pracujeme.

 

  • Prítomnosť v kanceláriách TPA a práca z domu

Zamestnanci TPA tu budú pre vás a všetky vaše záležitosti buď v kanceláriách TPA ako obvykle, alebo z ich domovov.

  • Stretnutia Face to Face sú znova možné

Je možné stretnúť sa osobne, no v záujme ochrany je nevyhnutné, aby všetci účastníci mali masky zakrývajúce nos a ústa.

  • Videokonferencie

Napriek možnosti osobného stretnutia odporúčame komunikáciu prostredníctvom videokonferencií alebo telefonických hovorov, v súlade so všeobecnými ochrannými opatreniami. Až do odvolania sa nebudú konať žiadne podujatia, ale ste vítaní navštíviť našu webovú stránku a sociálne siete, kde nájdete nepretržite aktualizované informácie o ekonomických opatreniach prijatých v súvislosti s Covid-19.

V našich kanceláriách boli obnovené bežné otváracie hodiny

Všetky kancelárie TPA Slovensko sú opäť otvorené v obvyklom čase.

Dávajte na seba pozor a zostaňte zdraví!