Sprísnenie sankcií v transferovom oceňovaní od roku 2017 a zmeny v transferovom oceňovaní od roku 2018

8. novembra 2017 | Čas čítania: 1 Min

Sankcie budú v takomto prípade dvojnásobné (namiesto pokuty 10% ročne zo sumy dorubeného rozdielu dane sa uplatní pokuta 20% ročne). V tejto súvislosti upozorňujeme navyše na skutočnosť, že v prípade úmyselného zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty hrozí daňovníkovi tiež trestné stíhanie.

Legislatívne zmeny v transferovom oceňovaní, ktoré majú byť v platnosti od roku 2018, sa budú týkať primárne ďalšieho rozšírenia okruhu závislých osôb.

nl_q3_2017_sk_final_23.pdf