Stravovanie zamestnancov od 1.1.2022

| Čas čítania: 1 Min

 

Od 1.1.2022 bude pri každej forme plnenia povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie zamestnancom (aj v prípade nepeňažných plnení, t.j. stravnej poukážky) od dane oslobodená len limitovaná suma (ak by sa stravné nezvýšilo, tak suma 2,81 EUR); oslobodená bude aj časť poskytovaná ako príspevok zo sociálneho fondu.

Dobrovoľne poskytnutá časť príspevku (aj pri nepeňažnom plnení, t.j. aj pri stravovacej poukážke) nad rámec povinnosti zamestnávateľa bude predstavovať zdaniteľný príjem zamestnanca (tiež bude podliehať odvodom na ZP a SP). V tomto prípade dochádza teda k výraznej zmene pri zdanení gastrolístkov, ktoré boli doteraz pre zamestnanca oslobodené v plnej výške.

Zamestnávateľom sa neumožnilo poskytovať stravovacie poukážky a finančný príspevok pozadu. Zamestnávateľ by mal tak spraviť najneskôr posledný deň aktuálneho kalendárneho mesiaca na bezprostredne nasledujúci kalendárny mesiac tak, aby ich mal zamestnanec k dispozícii najneskôr k 1. dňu príslušného mesiaca, na ktorý sú poskytované.

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba