„Tuzemské samozdanenie“ pri stavebných prácach od 01.01.2016

24. septembra 2015 | Čas čítania: 1 Min

S cieľom riešiť nepriaznivú ekonomickú situáciu týkajúcu sa platobnej neschopnosti odberateľov
a súčasne eliminovať daňové podvody v sektore stavebníctva navrhuje Ministerstvo financií SR
zavedenie prenosu daňovej povinnosti pri stavebných prácach na príjemcu plnenia (tzv. „tuzemské
samozdanenie“).
Tuzemské samozdanenie sa má uplatňovať pri plneniach medzi platiteľmi dane podnikajúcimi v sektore
stavebníctva, a to konkrétne pri:

  • dodaní stavebných prác,
  • dodaní stavieb alebo ich častí na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy,
  • dodaní tovaru s montážou alebo inštaláciou, ak montáž alebo inštalácia predstavuje stavebnú
    prácu.